strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Robert Śron
Zabudowana nieruchomość
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-09
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość
Cena wywoławcza: 90 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1579/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Robert Śron Kancelaria Komornicza 63-100 Śrem, ul. Kościuszki 3, działając na podstawie art. 955 § 1 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

9 października 2015 r. godz. 14:00

 

w sali nr 7 w Sądzie Rejonowym w Śremie, ul. Franciszkańska 4, 63-100 Śrem, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Rusocin 36, gm. Dolsk, opisanej jako: działka ew. nr 10 o powierzchni 1,5300 ha, zabudowana w części powierzchni budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 56,64 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 35,03 m2 w pozostałej części stanowiąca grunty orne. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Śremie prowadzi księgę wieczystą o nr PO1M/00046941/3.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 120 000,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 90 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. kwotę: 12 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w formie książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, bądź wpłacona na konto komornika w

BZ WBK S.A. I O. Śrem nr 50 1090 1405 0000 0001 1912 0279

z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem licytacji.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Rusocin
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone