strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Świdnicy Ida Piecuch
Lokal
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-10
Godzina: 13:45:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal
Cena wywoławcza: 158 850,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2158/14
Opis:

 

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Ida Piecuch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

10 września 2015 r. o godz. 13:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 309, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość dla którego Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 80225 [NKW SW1S/00080225/3] położonego: 58-100 Świdnica, Lelewela 4/7 wraz z udziałem 1123/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Dla nieruchomości wspólnej Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/00012934/9. Lokal położony jest na trzecim piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego, o zabudowie zwartej. Lokal wyposażony w następujące instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, teleinformatyczną, lokal ogrzewany jest grzejnikami elektrycznymi umiejscowionymi na ścianach. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 90,40 m2. Wyceniony lokal składa się z: pokój 23,5m2, pokój 23,0 m2, pokój 14,0 m2, kuchnia 3,4 m2, jadalnia 11,7 m2, łazienka + wc 3,8 m2, przedpokój 11,0 m2. Ogólny stan techniczny i wizualny dobry,

należącego do dłużnika: (…),

położonego: 58-100 Świdnica, Lelewela 4/7,

dla którego Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 80225 [NKW: SW1S/00080225/3].

 

Suma oszacowania wynosi 211 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 158 850,00. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 180,00. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wałbrzychu

90 1020 5095 0000 5102 0140 8962

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Termin oględzin nieruchomości wyznaczono na dzień 24.08.2015 r. o godzinie 15:00. Chęć obejrzenia należy zgłosić uprzednio komornikowi.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 850 13 95

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Lelewela
Miasto: Świdnica
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone