strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Krzyków Wojciech Opielewicz Kancelaria Komornicza we Wrocławiu
Nieruchomość
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-30
Godzina: 14:40:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość
Cena wywoławcza: 990 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2830/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WR1K/00030098/2

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Wojciech Opielewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

30 września 2015 r. o godz. 14:40

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków mającego siedzibę przy ul. Poznańskiej 20 we Wrocławiu, w sali nr 109, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (…), dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00030098/2.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość położona pod adresem na ul. Wodzisławskiej 6, we Wrocławiu. Dla nieruchomości prowadzona jest wyżej podana księga wieczysta. Działka nr 9, AM-3, obręb Księże Małe, o powierzchni 1 496 m2, ma kształt nieregularny, teren płaski, o nawierzchni w większości utwardzonej, ogrodzony (od strony północnej i wschodniej murem ceglanym; w pozostałej części siatką metalową rozpiętą na słupkach metalowych), z furtką i bramą wjazdową od ul. Wodzisławskiej. Nieruchomość wyposażona jest w sieci infrastruktury technicznej: wodno-kanalizacyjną, elektryczną. Sieć gazowa znajduje się w niewielkiej odległości od nieruchomości. Nieruchomość zabudowana budynkami: budynkiem produkcyjno-biurowym oraz budynkiem magazynowo-biurowym.

Suma oszacowania wynosi 1 321 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 990 750,00zł.

Sprzedaż nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 132 100,00 zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BANK PEKAO S.A. Oddział we Wrocławiu

45 1240 6670 1111 0000 5649 7768

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, czyli w dniu 29.09.2015 r. (art. 962 § 1 KPC)

tytuł przelewu: „rękojmia na licytację – KM 2830/14, imię i nazwisko licytanta’.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi art. 953 § 1 pkt 4 kpc.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym; licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu (art. 976 § 2 kpc).

Komornik wyznacza termin oględzin przedmiotu licytacji, zgodnie z art. 953 § 1 pkt 5 kpc na dzień 22.09.2015 r. na godz. 11:00. Komornik informuje, że od dnia 23.09.2015 r. można będzie przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków VI Wydział Cywilny przy ul. Poznańskiej 20,Wrocław odpis protokołu opisu i oszacowania prawa majątkowego, operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 342 59 15

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wodzisławska
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone