strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Gostyninie Ilona Mirowska
Zabudowana nieruchomość
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-11
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość
Cena wywoławcza: 30 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 69/09
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie Ilona Mirowska (tel. (24) 235 90 50) ogłasza, że dnia

 

11 września 2015 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 43, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości   należącej  do: (…), położonej: Gaśno, gm. Gostynin, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą nr NKW 29205.

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 96 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 30 750,00 zł, rękojmia 9 690,00 zł.

Suma oszacowania działka nr 150/4 zabudowana wynosi 49 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 37 200,00 zł, rękojmia 4 960,00 zł.

Suma oszacowania działka nr 150/2 niezabudowana wynosi 41 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 30 750,00 zł,  rękojmia 4 100,00 zł.

Suma oszacowania działka nr 247 niezabudowana wynosi 6 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 725,00 zł, rękojmia 630,00 zł.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest we wsi Gaśno, zlokalizowanej w gminie Gostynin, na terenie powiatu gostynińskiego. Wieś Gaśno – graniczy bezpośrednio z terenami miasta Gostynin i znajduje się w średniej odległości: około 700 m od drogi krajowej nr 60 oraz około 5 km od centrum miasta Gostynin.

Działka nr 150/2 – niezabudowana, o wydłużonym kształcie i powierzchni 26 181 m2. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gruntowej prowizorycznie utwardzonej. Teren działki w części porośnięty roślinnością trawiastą, w części porośnięty kilku i kilkunastoletnim zadrzewieniem i zakrzewieniem iglastym lub liściastym o zróżnicowanej gęstości zadrzewienia. Na niewielkiej części działki znajdują się także rowy melioracyjne.

Działka nr 247 – niezabudowana, o wydłużonym kształcie i powierzchni 1 203 m2. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gruntowej. Teren działki porośnięty roślinnością trawiastą z incydentalnie występującym młodym samosiewnym zadrzewieniem iglastym lub liściastym.

Działka nr 150/4 – zabudowana, o regularnym kształcie i powierzchni 5 900 m2. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej utwardzonej  nawierzchnią asfaltową. Na terenie działki znajduje się budynek mieszkalny i dwa budynki gospodarcze (w tym jeden do rozbiórki). Na terenie działki zlokalizowane są także: tymczasowa drewniana szopa  oraz ruiny szop i pomieszczenia piwnicznego. Teren działki porośnięty dziką roślinnością trawiastą, zachwaszczony z miejscowo występującym zadrzewieniem. Ogrodzenie terenu częściowe, w mało atrakcyjnym stanie technicznym.

Budynek mieszkalny – wolnostojący, parterowy z poddaszem nieużytkowym. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Dach w części dwuspadowy, w części jednospadowy, pokryty blachą trapezową lub płaską. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 76 m2.

Budynek gospodarczy z przybudówką – wolnostojący, częściowo jednokondygnacyjny, częściowo z poddaszem gospodarczym. Budynek wykonany w technologii mieszanej (murowana i drewniana). Dach dwuspadowy pokryty w części blachą płaską, w części blachą trapezową, w części eternitem falistym. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 67 m2.

Budynek gospodarczy – wolnostojący, jednokondygnacyjny, wykonany w technologii drewnianej, z dachem dwuspadowym pokryty eternitem falistym. Budynek przeznaczony do rozbiórki. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 31 m2.

Dla terenu na którym znajdują się przedmiotowe działki brak jest obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe działki zlokalizowane są w przeważającej części: na terenie lasów, terenach zadrzewionych i zakrzewionych, w niewielkiej części: na terenie upraw rolnych pozostałych, wskazane do zalesień oraz obszarze przekształceń i intensyfikacji istniejących układów osadniczych wg dominującej funkcji rolniczej.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto depozytowe sądu

Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa

77 1130 1017 0021 1002 1190 0004  

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Gaśno
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone