strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń
Nieruchomość gruntowa
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-07
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa
Cena wywoławcza: 427,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1145/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń zawiadamia na podst. art. 1013 ze zn. 6 kpc w związku z art. 867 kpc, że w dniu
 
7 sierpnia 2015 r. o godz. 12:00
 
w kancelarii komornika w Chrzanowie przy ul. Mickiewicza 7, odbędzie się:
 
DRUGA LICYTACJA
w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości
 
nieruchomości gruntowych – niezabudowanych położonych w miejscowości Balin w rejonie ulic Łąkowej i Uroczej oznaczonych jako działki ewidencyjne o numerach:
– 285 o pow. 0,0158 ha, 288 o pow. 0,0568 ha położone w rejonie ul. Łąkowej w Balinie;
– 2324/1 o pow. 0,0842 ha, 2324/4 o pow. 0,0759 ha, 2328/1 o pow. 0,1566 ha, 2328/2 o pow. 0,1159 ha, 2940/1 o pow. 0,2835 ha, 2940/2 o pow. 0,2906 ha i 2940/4 o pow. 0,1117 ha położone w rejonie ul. Uroczej w Balinie, dla których Sąd Rejonowy w Chrzanowie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1C/00050774/3. 
Suma oszacowania działki nr 285 o pow. 0,0158 ha wynosi: 854 zł (osiemset pięćdziesiąt cztery złote).
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 1/2 wartości oszacowania, tj. kwotę 427,00 zł (czterysta dwadzieścia siedem złotych).
Suma oszacowania działki nr 288 o pow. 0,0568 ha wynosi: 3 070 zł (trzy tysiące siedemdziesiąt złotych).
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 1/2 wartości oszacowania, tj. kwotę 1 535,00 zł (jeden tysiąc pięćset trzydzieści pięć złotych).
Suma oszacowania działki nr 2324/1 o pow. 0,0842 ha wynosi: 4 009 zł (cztery tysiące dziewięć złotych).
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 1/2 wartości oszacowania, tj. kwotę 2 004,50 zł (dwa tysiące cztery złote pięćdziesiąt groszy).
Suma oszacowania działki nr 2324/4 o pow. 0,0759 ha wynosi: 3 614 zł (trzy tysiące sześćset czternaście złotych).
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 1/2 wartości oszacowania, tj. kwotę 1 807,00 zł (jeden tysiąc osiemset siedem złotych).
Suma oszacowania działki nr 2328/1 o pow. 0,1566 ha wynosi: 7 456 zł (siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych).
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 1/2 wartości oszacowania, tj. kwotę 3 728,00 zł (trzy tysiące siedemset dwadzieścia osiem złotych).
Suma oszacowania działki nr 2328/2 o pow. 0,1159 ha wynosi: 5 518 zł (pięć tysięcy pięćset osiemnaście złotych).
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 1/2 wartości oszacowania, tj. kwotę 2 759,00 zł (dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych).
Suma oszacowania działki nr 2940/1 o pow. 0,2835 ha wynosi: 14 552 zł (czternaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote).
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 1/2 wartości oszacowania, tj. kwotę 7 276,00 zł (siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych).
Suma oszacowania działki nr 2940/2 o pow. 0,2906 ha wynosi: 14 886 zł (czternaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych).
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 1/2 wartości oszacowania, tj. kwotę 7 443,00 zł (siedem tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote).
Suma oszacowania działki nr 2940/4 o pow. 0,1117 ha wynosi: 5 722 zł (pięć tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote).
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 1/2 wartości oszacowania, tj. kwotę 2 861,00 zł (dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt jeden złotych).
Łączna wartość rynkowa nieruchomości zapisanej w KW o numerze KR1C/00050774/3 wynosi: 59 681,00 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych).
Łączna cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 1/2 wartości oszacowania, tj. kwotę 29 840,50 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych pięćdziesiąt groszy). 
Rękojmię należy wpłacić komornikowi najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub przelewem na konto komornika 77 1020 2384 0000 9502 0092 6386 PKO Bank Polski SA O. Chrzanów, podając jednocześnie tytuł wpłaty.
Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem.
 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Łąkowa i Urocza
Miasto: Balin
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone