strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto Adam Grzelaczyk
Lokal mieszkalny
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-17
Godzina: 12:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny
Cena wywoławcza: 262 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1462/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu
Adam Grzelaczyk zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,
że
w dniu

 

17 sierpnia 2015 r. o godz. 12:30

 

w sali nr 335 w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 1a,
61-729 Poznań, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Poznaniu os.  Bolesława Chrobrego 2/19, stanowiącej własność dłużników (…) i posiadającego założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
Poznań-Stare Miasto w Poznaniu o  nr PO1P/00222994/0.

Lokal o łącznej powierzchni użytkowej 74,20 m2 składa się z czterech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki oraz WC.     

 

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oszacowane jest na kwotę:
350 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę:     
262 500,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 35 000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela
do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA I O. Poznań  22 1020 4027 0000 1402 0394 7835.

Zgodnie z treścią art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji
w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego,
a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika w Poznaniu przy ul. Piaskowej 3/5. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione
w księdze wieczystej  lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione
w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Os. Bolesława Chrobrego
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone