strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Jeleniej Górze Jerzy Wydro
Niezabudowana nieruchomość
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-18
Godzina: 08:45:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowana nieruchomość
Cena wywoławcza: 42 666,70
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 3871/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Jerzy Wydro, 58-500 Jelenia Góra, ul. Grottgera 15/2, tel. (75) 764 60 50, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc
w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

18 września 2015 r. o godz. 8:45

 

w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Adama Mickiewicza 21, w sali nr 124, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 1 040 m2, działka nr 115/9, AM-1, obr. 0007, Sosnówka, jednostka ewidencyjna 020609_2 Podgórzyn, powiat jeleniogórski, objęta księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze nr JG1J/00079950/6. Właścicielem tej nieruchomości jest dłużnik Danuta Felicka. Zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Gminy Podgórzyn z dnia 18.03.2013 roku, działka 115/9, obręb geodezyjny Sosnówka leży w obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W aktualnym opracowaniu planistycznym – „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Podgórzyn”, uchwalonego Uchwałą nr LII/417/2002 z późn. zm. ww. działka znajduje się w obszarze funkcjonalnym: „obszary zabudowane zainwestowane z przewagą: zabudowy mieszkaniowej i usług o symbolu MU”.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 64 000,00 zł.

Cena wywołania wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 42 666,70 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 6 400,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w

PKO BP S.A. O. Jelenia Góra nr 27 1020 2124 0000 8102 0075 4069.

Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (75) 764 60 50

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Sosnówka
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone