strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Katowice-Zachód Sławomir Michalik Kancelaria Komornicza w Katowicach
Nieruchomość gruntowa
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-17
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa
Cena wywoławcza: 89 160,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 294/15
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach Sławomir Michalik (tel. fax (32) 200 01 46) na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

17 września 2015 r. o godz. 9:30

 

w kancelarii mieszczącej się: 40-014 Katowice, ul. Mariacka 37/5A, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Katowicach przy rzece Ślepiotce – obręb Ligota – działka gruntu o nr ewidencyjnym 58/2 i powierzchni użytkowej 3 176,00 m2 zlokalizowana w pobliżu ulicy Harcerskiej. Dla terenu na którym położona jest działka brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka porośnięta nasadzeniami drzew i krzewów. Dostęp do nieruchomości odbywa się jedynie poprzez ustanowione służebności na sąsiadujących działkach, 

położonej: Katowice, przy ul. Harcerskiej,

dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW (NKW: KA1K/00117309/1).

 

Suma oszacowania wynosi 118 880,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 89 160,00 zł.

W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz. 10:30 do godz. 12:30 oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 40-014 Katowice, ul. Mariacka 37/5A odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 11 888,00. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (32) 200 01 46

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Harcerska
Miasto: Katowice
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone