strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kielcach mgr Leszek Zając
Lokal mieszkalny
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-21
Godzina: 15:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny
Cena wywoławcza: 171 225,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 557/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Leszek Zając zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

21 sierpnia 2015 r. o godz. 15:30

 

w Wydziale VIII Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach sala XXVI, odbędzie się:

 

PIERWSZA  LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego oznaczonego jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 124 o powierzchni 59,32 m2 położonego w Kielcach, Osiedle Barwinek 14, będącego w zasobach Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pionier, dla którego to prawa Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi księgę wieczystą o nr KI1L/00100272/5.   

 

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oszacowane jest na kwotę:  228 300,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę:                              171 225,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. 22 830,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy nr 22 1020 2629 0000 9002 0015 8741 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, w formie blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym, z upoważnieniem komornika do podjęcia kwoty określonej wysokością rękojmi, złożonej w kancelarii komornika. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w przepisie art. 976 § 1 k.p.c.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod nr tel. (41) 361 02 01.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Osiedle Barwinek
Miasto: Kielce
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone