strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Śremie Ryszard Bartkowiak Kancelaria Komornicza w Śremie
Zabudowana nieruchomość
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-21
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość
Cena wywoławcza: 488 666,66
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 983/08
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Ryszard Bartkowiak, Kancelaria Komornicza w Śremie ogłasza, że dnia

 

21 sierpnia 2015 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Śremie mającego siedzibę przy ulicy Franciszkańskiej 4, 63-100 Śrem, w sali nr 7, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

KW PO1M/00018600/6 – działka nr 253/12 o pow. 0,1159 ha, zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, w zabudowie wolnostojącej, parterowym z mieszkalnym poddaszem o PU = 250,65 m2 i budynkami warsztatowo-magazynowymi o PU = 433,66 m2. Działka posiada wspólną granicę z działką nr 253/14 należącą do nieruchomości PO1M/00020537/0.

 

KW PO1M/00020537/0 – działka nr 253/14 o pow. 0,0776 ha, niezabudowana, ma płaskie ukształtowanie terenu i nieregularny, zwarty kształt, zbliżony do prostokąta. Bezpośredni wjazd na teren działki możliwy jest przez działkę nr 253/12 należącą do nieruchomości KW PO1M/00018600/6.

 

W związku z powyższym sprzedaż KW PO1M/00018600/6 i KWPO1M/00020537/0 odbędzie się łącznie. Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina (Uchwała Nr LVI/386/10 z dnia 25.02.2010 r. RM w Mosinie) ww. nieruchomości położone są w obszarze opisanym symbolem E1-R – teren wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej w obrębie zwartej jednostki osadniczej. Dopuszcza się lokalizowanie: zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej, obiektów produkcji rolniczej, obiektów związanych z prowadzeniem nieuciążliwej działalności gospodarczej i usług, drobnego handlu oraz drobnego rzemiosła.

 

Suma oszacowania KW 18600 oraz KW 20537 wynosi 733 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 488 666,66 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 73 300,00 zł, na konto komornika: PKO Bank Polski SA I O w Śremie 36 1020 4160 0000 2602 0044 1220 lub w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Mosina
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone