strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
MOSTOSTAL GDAŃSK S.A. w upadłości
Przetarg
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-02
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Przetarg
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

Syndyk  masy  upadłości Mostostalu Gdańsk S.A.  przypomina,  że w dniu  19 czerwca 2015 r.
w dzienniku Rzeczpospolita i w Gazecie Wyborczej został ogłoszony przetarg na sprzedaż
:

prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni  16,0885 ha położonej przy ul. Budowlanych w Gdańsku, w bezpośrednim sąsiedztwie portu lotniczego Rębiechowo, nr działek 241/1

i 241/2, obręb 25 – KW GD1G/00089284/4
   

 za cenę wywoławczą: 8 500 000,00 zł netto
     wadium 1 000 000,00 zł


OGÓLNE INFORMACJE O WARUNKACH PRZETARGU:

1. Uczestnik przystępuje do przetargu przez złożenie oferty i poprzez wpłacenie wadium, które winno wpłynąć na rachunek bankowy 34 1240 2920 1111 0010 0857 8177 prowadzony przez Bank PEKAO S.A. V Oddział w Gdańsku, przed upływem terminu składania ofert. Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium.

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z wyraźnym napisem „PRZETARG”, do dnia 2.09.2015 r. do godz. 14.30, na biurze podawczym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy przy ul. Piekarniczej 10, w budynku B.

Na kopercie należy umieścić następujące informacje:

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy

S.S.O. M. Jezierska-Mikszewicz

sygn. akt VI U 63/05

Mostostal Gdańsk S.A. w upadłości

PRZETARG

Szczegółowe warunki przetargu oraz informacje o nieruchomości można uzyskać w biurze syndyka w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 96 oraz pod numerami telefonów (58) 76 67 164 lub 76 67 111.
 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Budowlanych
Miasto: Gdańsk
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone