strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR we Wschowie Radomir Radecki
Nieruchomości
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-11
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości
Cena wywoławcza: 31 547,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1265/10
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wschowie Radomir Radecki z siedzibą 67-400 Wschowa, ul. Pocztowa 16/5 (tel. (65) 540 12 01) ogłasza, że

 

w sprawie egzekucyjnej KMP 67/13

 

dnia 11 września 2015 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego we Wschowie mającego siedzibę przy pl. Kosynierów 1 c w sali nr 106, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 1/8 części nieruchomości położonej 67-407 Szlichtyngowa, Zamysłów 4, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW ZG1W/00016054/0. Przedmiotowy udział przysługuje dłużnikowi (…).

Jest to nieruchomość zabudowana o łącznej powierzchni 2,7100 ha. Zabudowę nieruchomości stanowią budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący oraz budynek gospodarczy. Nieruchomość obejmuje trzy działki: nr 305 (siedliskowa zabudowana) o powierzchni 3 400,00 m2, nr 371 (rolna ) o powierzchni 10 600,00 m2 i nr 244 (rolna) o powierzchni 13 100,00 m2. Działka nr 305 to działka siedliskowa o powierzchni 3 400,00 m2 i następującej bonitacji gleby: B-PsIV – 0.1400ha, PsIV – 0.2000ha. Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym. Teren działki częściowo ogrodzony płotem z siatki handlowej na słupkach betonowych oraz stalowych, od frontu ogrodzenie z elementów drewnianych na podmurówce ceglanej (brak ogrodzenia od tyłu nieruchomości). Brama wjazdowa konstrukcji drewnianej, dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni bitumicznej z dostępem do sieci energetycznej, wodociągowej oraz kanalizacyjnej. Budynek mieszkalny jednorodzinny jest częściowo połączony z pomieszczeniami mieszkalnymi w budynku gospodarczym adaptowanym na pomieszczenia mieszkalne. Budynek posiada dwie kondygnacje (parter plus poddasze), nie jest podpiwniczony, a jego powierzchnia użytkowa mieszkalna wynosi 165,59 m2 (odpowiednio parter 102,3 m2, poddasze: 63,21 m2). Rozkład pomieszczeń jest następujący: PARTER – kuchnia, jadalnia, korytarz z klatką schodową, dwa pokoje, wiatrołap, łazienka, WC, korytarz, spiżarnia, kotłownia, PODDASZE – trzy pokoje, hall z klatką schodową, łazienka, korytarz. Budynek gospodarczy (część wykorzystywana do celów gospodarczych) posiada dwie kondygnacje (parter plus poddasze) jest niepodpiwniczony, a jego powierzchnia użytkowa wynosi 195,13 m2 (odpowiednio parter: 110,57 m2 poddasze: 84,56 m2). Działka nr 371 to działka rolna o powierzchni 10 600,00 m2 i następującej bonitacji gleby: RIVa – 0.7900ha, RIVb – 0.2700ha. Teren działki nieogrodzony użytkowany jako grunt rolny. Działka nr 244 to działka rolna o powierzchni 13 100,00 m2 i następującej bonitacji gleby: LsV – 0,1200ha, ŁIV – 0,6900ha, ŁV – 0,1700ha, RVI – 0,3300ha. Teren działki nieogrodzony użytkowany jako grunt rolny łąka. Dojazd do działek nr 371 i 244 drogą gruntową (polną) obie działki są zlokalizowane na skraju wsi Zamysłów.

Suma oszacowania wynosi 42 063,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 31 547,25 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 4 206,30 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

w sprawach egzekucyjnych KMP 313/04, KMP 69/10

 

dnia 11 września 2015 r. o godz. 12:30

 

w budynku Sądu Rejonowego we Wschowie mającego siedzibę przy pl. Kosynierów 1 c w sali nr 106, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

działek numer 98/5 i 98/6 nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW ZG1W/00003280/9. Działki nr 98/5 i 98/6 położone są 67-400 Wschowa, Tylewice (obręb nr 0014 Tylewice, gmina Wschowa, powiat Wschowski). Nieruchomość należy do dłużnika Aleksander Burkiewicz (własność).

Wystawione na licytację działki nr 98/5 i 98/6 są niezabudowane, a ich łączna powierzchnia wynosi 3.280 m2. Działka nr 98/6 posiada powierzchnię 1.243,00 m2, położona jest bezpośrednio przy drodze o nawierzchni bitumicznej, relacji Wschowa-Nowa Sól, w jej skład wchodzą świerki posadzone wzdłuż drogi. Działka nr 98/5 posiada powierzchnię 2.037,00 m2, położona jest za działką nr 98/6 przy drodze polnej o nawierzchni gruntowej lecz również posiada przejazd do drogi relacji Wschowa-Nowa Sól, w jej skład wchodzą świerki posadzone wzdłuż drogi gruntowej. Samodzielny dostęp do działek nr 98/5 i 98/6 od strony drogi głównej biegnącej przez wieś jest możliwy po wykonaniu przejazdu przez rów melioracyjny zlokalizowany przy drodze. Grunty działek nr 98/5 i 98/6 spełniają kryteria kwalifikujące je jako grunty budowlane.

Suma oszacowania ww. działek, które sprzedawane są razem wynosi 112 415,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 84 311,25 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 11 241,50 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

w sprawach egzekucyjnych KM 514/12, KM 1862/13

 

dnia 11 września 2015 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego we Wschowie mającego siedzibę przy pl. Kosynierów 1 c w sali nr 106, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika "PPHU LIQUO-ROL" Sp. z o.o. (własność) położonej: 67-400 Wschowa, Moniuszki 17, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW ZG1W/00000378/2.

Jest to nieruchomość zabudowana, obejmująca działkę nr 1835/2 o powierzchni 4060 m2, której zabudowę stanowi budynek byłej gorzelni oraz budynek gospodarczy wraz z budowlami. Działka zlokalizowana jest przy ulicy o nawierzchni bitumicznej w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Posiada dostęp do sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, energetycznej i gazowej. Teren jest częściowo ogrodzony – siatką na stalowych słupkach, elementami betonowymi oraz stalową bramą. Plac przed budynkiem gorzelni utwardzony jest kostką brukową. Na terenie działki znajduje się odstojnik dla ścieków (jest to konstrukcja żelbetowa na wody poprodukcyjne o wymiarach 3,01 m na 15,50 m). Budynek gorzelni został wzniesiony na początku XX wieku, posiada trzy kondygnacje a jego powierzchnia użytkowa wynosi 1.037,33 m2 ( piwnica – 207,08 m2, część produkcyjna (parter) – 497,05 m2, część mieszkalna (I piętro) – 202,56 m2, poddasze (II piętro) – 130,64 m2.

Budynek gospodarczy posiada dwie kondygnacje, jest niepodpiwniczony a jego powierzchnia użytkowa wynosi 35,72 m2. Na nieruchomości znajdują się także różnego rodzaju budowle m.in. ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych i żelbetowych, utwardzenia z kostki betonowej, komin byłej gorzelni, odstojnik na ścieki.

Suma oszacowania wynosi 642 542,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 481 906,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 64 254,20zł.

 

w sprawach egzekucyjnych KM 2491/11, KM 2081/13, KM 2291/11

 

dnia 17 września 2015 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego we Wschowie mającego siedzibę przy pl. Kosynierów 1 c w sali nr 106, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika Pawła Dyrcz (własność), położonej: 67-410 Sława, Krzepielów 47, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW ZG1W/00009300/8.

Jest to nieruchomość zabudowana obejmująca grunt działki o numerze ewidencyjnym 555/3 o powierzchni 3.600,00 m2. Zabudowę nieruchomości stanowi budynek mieszkalny i 6 budynków gospodarczych. Nieruchomość posiada uzbrojenie w sieć wodociągową i energetyczną, kanalizacja zakończona w zbiorniku bezodpływowym. Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej (główna droga biegnąca przez wieś) o nawierzchni bitumicznej. Budynek mieszkalny posiada dwie kondygnacje – parter i poddasze nieużytkowe, jest niepodpiwniczony, a jego powierzchnia użytkowana wynosi: 118,69 m2. Składa się on z trzech pokoi, kuchni, korytarza, łazienki, kotłowni i skrytki. Budynek gospodarczy I posiada jedną kondygnację, jest niepodpiwniczony, a jego powierzchnia użytkowana wynosi: 77,77 m2. Budynek gospodarczy II posiada dwie kondygnacje (parter i poddasze nieużytkowe), jest podpiwniczony, ale podpiwniczenie ze względu na wodę jest nieużytkowe, jego powierzchnia użytkowana wynosi: 80,33 m2. Budynek gospodarczy III (kurnik) posiada jedną kondygnację, jest niepodpiwniczony a jego powierzchnia użytkowana wynosi: 7,84 m2. Budynek gospodarczy IV posiada jedną kondygnację, jest nie podpiwniczony a jego powierzchnia użytkowana wynosi: 91,02m2. Budynek gospodarczy V jest jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony a jego powierzchnia użytkowana wynosi: 42,34 m2. Budynek gospodarczy VI jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony a jego powierzchnia użytkowana wynosi: 88,40 m2.

Suma oszacowania wynosi 200 021,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 150 015,75 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 20 002,10 zł.

 

Rękojmia może być złożona również na konto komornika

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. we Wschowie

55 1020 3088 0000 8502 0032 2479.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

                                                                                        

Komornik

Radomir Radecki

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Krzepielów, Wschowa, Zamysłów
Województwo: lubuskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone