strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia- Fabrycznej Radosław Wacowski
Lokal niemieszkalny
(nieruchomości - lokale usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-10
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal niemieszkalny
Cena wywoławcza: 16 125,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 903/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WR1K/00259269/3

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Radosław Wacowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

10 września 2015 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Świebodzka 5 w sali nr 205, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do dłużnika: Sylwia Lichańska, położonej: 51-315 Wrocław, ul. Gorlicka 64-74, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00259269/3.

 

Przedmiotem licytacji jest udział 136/10000 w prawie własności lokalu niemieszkalnego, tj. garażu wielostanowiskowego o powierzchni użytkowej 2 955,23 m2, usytuowanego w budynku wielorodzinnym przy ul. Gorlickiej 64-74 we Wrocławiu, któremu odpowiada prawo korzystania z miejsca postojowego nr 98, o pow. 24,04 m2. Miejsce postojowe usytuowane jest na pierwszej kondygnacji (parterze) przedmiotowego budynku. Elementy konstrukcyjne i wykończeniowe: ściany zewnętrzne: żelbetowe monolityczne; ściany wewnętrzne: żelbetowe monolityczne, malowane; strop: żelbetowy, monolityczny; płyta posadzkowa: posadzka betonowa niepylna utwardzona powierzchniowo; stolarka okienna: PCV; brama wjazdowa segmentowa; Funkcjonalność: brama wjazdowa segmentowa, otwierana ręcznie.

 

Suma oszacowania wynosi 21 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 16 125,00. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 150,00. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 18 1050 1575 1000 0023 5232 8864 ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu ul. Szewska 72, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość przed licytacją wolno oglądać dnia 27.08.2015 r. od godz. 10:00 do godz. 10:30, oraz w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego wolno przeglądać w kancelarii komornika ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowe informacje pod nr tel. (71) 341 91 31

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Gorlicka
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone