strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. Bartłomiej Graba
Zabudowana nieruchomość
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-04
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość
Cena wywoławcza: 406 666,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1180/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

4 września 2015 r. o godz. 12:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim, sala 304, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

prawa użytkowania wieczystego gruntu i budynku stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Gryfów Śląski przy ul. Kolejowej 37A. Nieruchomość gruntowa, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczona jest jako działki ewidencyjne nr 189/6 o powierzchni 0,0260 ha (260 m2), nr 190 o powierzchni 0,0445 ha (445 m2), zabudowane budynkiem użytkowym w zabudowie wolnostojącej o Pu – 278 m2, ul. Kolejowa nr 37A, Gryfów Śląski, obręb 1, AM-4. Budynek użytkowy dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym i garażem, murowany z elementów ceramicznych, wybudowany po 2000 r., dach konstrukcji drewnianej, wielospadowy, pokryty blachodachówką, ogrzewanie c.o. etażowe, budynek w dobrym stanie technicznym. Niezamieszkały. Prawo użytkowania wieczystego gruntu i budynek stanowiący odrębną nieruchomość stanowi własność dłużnika w całości.

Użytkownikiem wieczystym gruntu stanowiącego własność Gminy Gryfów Śląski do dnia 24.07.2090 r. jest dłużnik.

Dla przedmiotowego prawa użytkowania wieczystego gruntu i budynku stanowiącego odrębną nieruchomość Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą o nr KW JG1S/00014413/5.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 610 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 406 666,67 zł.

 

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 61 000,00 zł w gotówce w kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika:

PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika). Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 647 77 99

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kolejowa
Miasto: Gryfów Śląski
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone