strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz
Nieruchomość gruntowa
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-04
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa
Cena wywoławcza: 2 287,33
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1206/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

4 września 2015 r. o godz. 10:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej rolnej położonej w miejscowości Małoniż, gmina Łaszczów oznaczonej numerami działek 276, 285/1, 295 arkusz ewidencyjny 1 o łącznej powierzchni 1,8800 ha. Zgodnie z księgą wieczystą numer ZA1T/00016027/2 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim nieruchomość stanowi własność (…).

- wartość szacunkowa działki nr 276 o powierzchni 0,77 ha: 6 458,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 2/3 wartości szacunkowej, tj. kwotę: 4 305,33 zł.

Wysokość rękojmi: 645,80 zł;

- wartość szacunkowa działki nr 285/1 o powierzchni 0,50 ha: 3 431,00 zł.

cena wywoławcza wynosi: 2/3 wartości szacunkowej, tj. kwotę: 2 287,33 zł.

Wysokość rękojmi: 343,10 zł;

- wartość szacunkowa działki nr 295 o powierzchni 0,61 ha: 4 186,00 zł.

cena wywoławcza wynosi: 2/3 wartości szacunkowej, tj. kwotę: 2 790,67 zł.

wysokość rękojmi: 418,60 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania licytowanych działek najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu

własności.

Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. (84) 664 22 25.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Małoniż 
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone