strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto Damian Mucha
Lokal mieszkalny, garaż
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-07
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny, garaż
Cena wywoławcza: 18 525,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 592/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Damian Mucha Kancelaria Komornicza w Poznaniu zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że w dniu

 

7 września 2015 r.

 

w sali nr 335 Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 1a, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w Poznaniu przy ul. Krakowskiej 1, dla którego Spółdzielnia Mieszkaniowa Służby Zdrowia w Poznaniu posiada założony Zbiór Dokumentów, mieszkanie położone na czwartym piętrze oraz na poddaszu budynku wielorodzinnego (lokal dwupoziomowy) o powierzchni 62,10 m2 – o godz. 9:00.

 

Suma oszacowania wynosi: 231 000,00 zł. Cena wywołania wynosi: 173 250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest przed jej rozpoczęciem złożyć rękojmię w kwocie: 23 100,00 zł.

 

2. spółdzielczego prawa do garażu nr 41 położonego w Poznaniu przy ul. Strzeleckiej 52, dla którego Spółdzielnia Mieszkaniowa Służby Zdrowia w Poznaniu posiada założony Zbiór Dokumentów – o godz. 9:30.

 

Suma oszacowania wynosi: 24 700,00 zł. Cena wywołania wynosi: 18 525,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest przed jej rozpoczęciem złożyć rękojmię w kwocie: 2 470,00 zł.

 

Rękojmię można złożyć w następujący sposób:

-        gotówką w kancelarii komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację,

-        na rachunek bankowy komornika nr 72 1020 4027 0000 1902 0290 3649 w taki sposób, by uznanie rachunku nastąpiło najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez dodatkowych obwieszczeń i podania przyczyny odwołania.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone