strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.
Sprzedaż nieruchomości
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-07
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż nieruchomości
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce

 

ogłasza

przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż:

 

1.   Nieruchomości zabudowanej magazynem wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Skocka 24, 62-100 Wągrowiec (woj. wielkopolskie)

działka zabudowana nr 3017/1, pow. 0,8338 ha wraz z udziałem w działce gruntu nr 3017/4 o pow. 0,0881 ha wynoszącym 1/3, zapisane w KW nr PO1B/00025153/8 obręb geodezyjny Wągrowiec.       

Cena wywoławcza netto wynosi 885 000,00 zł,

minimalne postąpienie 3 000 zł.

 

2.   Nieruchomości zabudowanej magazynem halowym ul. Skocka 24, 62-100 Wągrowiec (woj. wielkopolskie)

działka zabudowana nr 3017/2, pow. 0,4588 ha, wraz z udziałem w działce gruntu nr 3017/4 o pow. 0,0881 ha wynoszącym 1/3, zapisane w KW nr PO1B/00025153/8 obręb geodezyjny Wągrowiec.       

Cena wywoławcza netto wynosi 444 000,00 zł,

minimalne postąpienie 1 000 zł.

 

3.   Nieruchomości zorganizowanej i zabudowanej budynkami magazynowymi, wraz infrastrukturą towarzyszącą ul. B. Chrobrego 6, 64-500 Szamotuły (woj. wielkopolskie)

działki nr 3617, 3619, o łącznej pow. 0,8115 ha, zapisana w KW nr PO1A/00019624/5 (użytkowanie wieczyste) obręb geodezyjny Szamotuły.

Cena wywoławcza netto wynosi 1 573 000,00 zł,

minimalne postąpienie 3 000 zł.

 

4.   Nieruchomości zorganizowanej i zabudowanej sklepem ul. B. Chrobrego 6, 64-500 Szamotuły (woj. wielkopolskie)

działka nr 3620/2, o pow. 0,0641 ha, zapisana w KW nr PO1A/00019624/5 (użytkowanie wieczyste) obręb geodezyjny Szamotuły.

Cena wywoławcza netto wynosi 98 000,00 zł,

minimalne postąpienie 1 000 zł.

 

5.   Nieruchomości zorganizowanej i zabudowanej sklepem ul. Wroniecka 32, 64-410 Sieraków (woj. wielkopolskie)

działki nr 1501/2, 1503/1, o łącznej pow. 0,0503 ha, zapisana w KW nr PO2A/00031298/7 (użytkowanie wieczyste) obręb geodezyjny Sieraków.

Cena wywoławcza netto wynosi 135 000,00 zł,

minimalne postąpienie 1 000 zł.

 

6.   Nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowym ul. M. Skłodowskiej, 74-500 Chojna (woj. zachodniopomorskie)

działka nr 10, pow. 0,0338 ha, zapisana w KW nr SZ1Y/00025618/2 obręb geodezyjny 3 Chojna.       

Cena wywoławcza netto wynosi 48 000,00 zł,

minimalne postąpienie 1 000 zł.

 

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.

Sprzedaż nieruchomości wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, jeżeli wartość rynkowa nieruchomości przekracza równowartość w złotych kwoty 50 000 euro, obliczonej na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski według stanu z dnia wystąpienia o zgodę. Czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody jest nieważna (art. 5a ustawy z dn. 8.08.1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, Dz.U. z 1996 r., Nr 106, poz. 493).

 

Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „oferta” w terminie do 7.08.2015 r. do godziny 14:00 w sekretariacie Poznańskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu przetargu na konto: BGŻ O. Środa Wlkp. 59 2030 0045 1110 0000 0028 9170, najpóźniej do dnia 7.08.2015 r. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w siedzibie Poznańskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o. do dnia 12.08.2015 r. Uczestnicy przetargu zostaną pisemnie poinformowani o wyniku przetargu w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty i zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty, a także zmiany lub odwołania ogłoszenia lub warunków przetargu.

Informacje o nieruchomościach można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 872 79 68.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Wągrowiec, Sieraków, Szamotuły, Chojna
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone