strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maksymilian Szostek
Zabudowana nieruchomość
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-11
Godzina: 08:30:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość
Cena wywoławcza: 249 178,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 195/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maksymilian Szostek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

11 września 2015 r. o godz. 8:30

 

w sali nr 116 Sądu Rejonowego w Nowym Sączu odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości: działka ewidencyjna nr 74/10 o pow. 0,1500 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 189,67 m2, położonej w Biczycach Dolnych, gmina Chełmiec, posiadająca założoną księgę wieczystą nr NS1S/00120457/8 w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 332 238,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 249 178,50 zł. Rękojmia: 33 223,80 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto tut. Kancelarii 79 2030 0045 1110 0000 0274 2910 BGŻ SA.

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. Na  poleceniu przelewu należy wpisać „wadium do KM 195/14 – Biczyce Dolne”.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Biczyce Dolne
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone