strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia- Fabrycznej Radosław Wacowski
Lokal mieszkalny
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-17
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny
Cena wywoławcza: 220 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 484/11
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WR1K/00209385/7

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Radosław Wacowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

17 września 2015 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Świebodzka 5 w sali nr 105, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: (…), położonego: 54-129 Wrocław, Jerzego Bajana 7/7 wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „SZÓSTKA” (adres spółdzielni: 54-129 Wrocław, ul. Bajana 31a), dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00209385/7.

 

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny o powierzchni 60,94 m2 składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju, jest wyposażony w instalacje elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, gazową, centralnego ogrzewania. Jest położony na czwartej kondygnacji (III piętrze) budynku dwunastokondygnacyjnego. Lokal o jednorodnej funkcji mieszkalnej. Posiada komórkę lokatorską o powierzchni 1,95 m2. Dojazd do nieruchomości możliwy jest od ulicy Bajana.

 

Suma oszacowania wynosi 294 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 220 500,00. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 400,00. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu ul. Szewska

72 18 1050 1575 1000 0023 5232 8864

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość przed licytacją wolno oglądać dnia 3.09.2015 r. od godz. 10:00 do godz. 10:30, oraz w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego wolno przeglądać w kancelarii komornika ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Jerzego Bajana
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone