strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Trzebnicy Damian Miliński
Nieruchomość
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-11
Godzina: 12:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość
Cena wywoławcza: 42 333,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 794/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WR1W/00034808/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Damian Miliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu

11 września 2015 r. o godz. 12:30

w budynku Sądu Rejonowego w Trzebnicy mającego siedzibę przy ul. Parkowej 4 w sali nr 1, odbędzie się

DRUGA LICYTACJA

udziału w wysokości 2/6 w prawie własności nieruchomości, przysługującego dłużnikowi: (…), położonej: 55-140 Żmigród, Żmigródek 33, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: WR1W/00034808/1].

Suma oszacowania udziału w wysokości 2/6 w prawie własności wynosi 63 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 42 333,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 350,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

90 1020 5226 0000 6402 0389 9408

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz w ciągu dwóch ostatnich tygodni wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy, ul. Parkowa 4, 55-100 Trzebnica odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 711 15 16

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Żmigródek
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone