strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka
Lokal mieszkalny
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-27
Godzina: 12:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny
Cena wywoławcza: 138 294,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1946/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka Kancelaria Komornicza w Świnoujściu, tel. (91) 321 21 24 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

27 sierpnia 2015 r. o godz. 12:30

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Świnoujściu, sala 205, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa własności do lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 1, o  powierzchni 55,29 m2, znajdującego się w miejscowości Świnoujście przy ulicy Kujawskiej 11, gmina Świnoujście, powiat Świnoujście, województwo zachodniopomorskie. Właścicielowi lokalu przysługuje udział w częściach wspólnych budynku i gruntu w wysokości 6745/45075 nieruchomości objętej Księgą Wieczystą SZ1W/00011321/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Dla nieruchomości lokalowej jest prowadzona Księga Wieczysta nr SZ1W/00031131/8 przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Do lokalu mieszkalnego przynależy pomieszczenie przynależne – piwnica nr 1 o powierzchni 12,16 m2. Budynek, w którym znajduje się lokal został wybudowany w okresie przedwojennym w technologii tradycyjnej. Jest to budynek dwu- klatkowy, 2-piętrowy + użytkowe poddasze, wielorodzinny. Budynek znajduje się w dobrym stanie technicznym. Budynek podpiwniczony, ocieplony, nowa elewacja. Pomieszczenia wspólne – klatka schodowa czysta.

 

Lokal mieszkalny nr 1 znajduje się na parterze i składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju. Standard wykończenia przyjęto jako dostateczny.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 184 393,00 zł.

I Cena wywołania wynosi: 138 294,75 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 18 439,30 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 26.08.2015 r. w gotówce w kancelarii komornika w Świnoujściu przy ul. Armii Krajowej 12/307 lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi oraz w papierach wartościowych, w formie blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym z upoważnieniem komornika do podjęcia kwoty określonej wysokością rękojmi bądź na rachunek bankowy

Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 96 1240 3927 1111 0010 4529 0625.

 

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

W przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kujawska
Miasto: Świnoujście
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone