strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Ammono SA w upadłości likwidacyjnej
Ogłoszenie upadłości
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-28
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Ogłoszenie upadłości
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych
i naprawczych zawiadamia, że postanowieniem z dnia 7 lipca 2015 roku sygn. akt
X GU 677/15 (X GUp 318/15) postanowił ogłosić upadłość Ammono SA z siedzibą
w Warszawie, obejmującą likwidację majątku; wyznaczyć Sędziego-komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Wiesława Ostrowskiego; uznać niniejsze postępowanie upadłościowe za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r.; wezwać wierzycieli upadłego, do zgłoszenia wierzytelności w wyznaczonym terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w wyznaczonym terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Jednocześnie sąd wskazuje i zawiadamia, że zgodnie art. 52 puin, że zgłoszenia wierzytelności dotychczas dokonane zachowują swą moc.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Warszawa
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone