strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Mińsku Mazowieckim Lech Szymański
Nieruchomość
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-10
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość
Cena wywoławcza: 1 464 090,70
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1163/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Lech Szymański zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

10 września 2015 r. o godz. 12:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Mińsk Mazowiecki, ul. Grobelnego, opisanej jako działka gruntu o numerach ew. 5300/4 i 5301/1 – użytkowanie wieczyste – oraz budynek stanowiący odrębną własność, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim nr SI1M/00058708/9.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 952 121,00 zł w tym należny podatek VAT (23%) – 365 030,70. Wylicytowana cena nabycia zawiera podatek VAT.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę: 1 464 090,70 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. 195 212,10 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Lecha Szymańskiego

nr: 21 1500 1663 1216 6005 1172 0000

podając na dowodzie wpłaty numer sprawy: KMP 1163/13 z dopiskiem rękojmia oraz dokładny adres wpłacającego.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Grobelnego
Miasto: Mińsk Mazowiecki
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone