strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Izba Skarbowa w Katowicach
MAZDA 6-3.0 r. prod. 2004 i TOYOTA  Yaris 1.0 r. prod. 2001
(pojazdy - osobowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-26
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: MAZDA 6-3.0 r. prod. 2004 i TOYOTA  Yaris 1.0 r. prod. 2001
Cena wywoławcza: 3 825,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bytomiu działając na podstawie art. 105 § 1 pkt 1, art. 105a, 105b, 105c, 105d oraz art. 106 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1619 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

 

26 sierpnia 2015 r. o godz. 10:00

 

w sali konferencyjnej Urzędu Skarbowego w Bytomiu odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA RUCHOMOŚCI

 

niżej wymienionych ruchomości:

 

 

Lp.

przedmiot licytacji

cena

oszacowania

(zł) brutto

cena

wywołania

(zł) brutto

1.

Samochód osobowy

MAZDA 6-3.0

r. prod. 2004

Numer rejestracyjny

SY 63286

 

 

5 100,00

 

3 825,00

2.

Samochód osobowy

TOYOTA  Yaris 1.0

r. prod. 2001

Numer rejestracyjny

SY 73447

 

8 900,00

6 675,00

 

  1. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywołania.
  1. Warunkiem udziału w licytacji jest wniesienie do organu egzekucyjnego wadium wysokości 1/10 kwoty oszacowania. Dowód wpłaty wadium należy okazać przed rozpoczęciem licytacji.
  1. Nabywca jest obowiązany uiścić natychmiast po udzieleniu mu przybicia przynajmniej cenę wywołania lub przedłożyć poborcy skarbowemu czek potwierdzony wystawiony na organ egzekucyjny na kwotę wynoszącą co najmniej cenę wywołania ruchomości. Jeżeli tej ceny nie uiści lub nie przedłoży czeku potwierdzonego, traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji. Różnicę między ceną nabycia a kwotą, na którą wystawiony został czek potwierdzony lub wpłaconą po udzieleniu przybicia, nabywca ureguluje do godziny dwunastej dnia następnego. Nabywca, który w tym terminie nie zapłaci reszty ceny, traci prawo wynikłe z przybicia i prawo do zwrotu kwoty uregulowanej w czasie licytacji gotówką lub czekiem potwierdzonym.
  1. Prawo własności zajętych ruchomości, będących przedmiotem licytacji, nabywa osoba, która z zachowaniem przepisów o przeprowadzaniu licytacji zaoferowała najwyższą cenę, uzyskała przybicie i zapłaciła całą cenę w terminie. Nabywca nie może domagać się unieważnienia licytacji i nabycia ruchomości ani też obniżenia ceny jej nabycia z powodu jej wad, mylnego oszacowania lub innej przyczyny.

 

Ruchomości stanowiące przedmiot licytacji można oglądać w dniu 25 sierpnia 2015 r. w godzinach od 8:00 do 9:00 w Bytomiu przy, ul. Strzelców Bytomskich 268L. Wycena samochodu znajduje się w Urzędzie Skarbowym w Bytomiu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bytomiu zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe informacje dostępne pod nr tel. 790 485 782

lub (32) 281 00 81 wew. 306, 383.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Strzelców Bytomskich
Miasto: Bytom
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone