strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Lehmann Ryszard Domea-Invest w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż nieruchomości, pow. 916 m2, 959 m2, 451 m2, 466 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-11
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż nieruchomości, pow. 916 m2, 959 m2, 451 m2, 466 m2
Cena wywoławcza: 183 000,00
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 
Syndyk Sławomir Parus ustanowiony dla upadłego Lehmann Ryszard „Domea-Invest” ogłasza sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości stanowiących składniki masy upadłości 
za cenę nie niższą niż 100% ceny wskazanej poniżej.

 

Ogólne warunki sprzedaży

  1. Przedmiotem sprzedaży są: 

a.    nieruchomość gruntowa zabudowana domem mieszkalnym, położona w Kamionkach przy ul. Akacjowej 11, działka 24/67 o łącznej powierzchni 916 m2, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1D/00031446/6; wartość z oszacowania 774 000 zł;

b.    nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Kamionkach przy ul. Akacjowej, działka 24/68 o łącznej powierzchni 959 m2, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1D/00030634/4; wartość z oszacowania 183 000 zł;

c.    nieruchomość gruntowa zabudowana domem mieszkalnym w stanie surowym zamkniętym, położona w Kamionkach przy ul. Poznańskiej, działka 61/14 o łącznej powierzchni 451 m2, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1D/00051683/5; wartość z oszacowania 419 000 zł; cena zostanie powiększona o należny podatek VAT w wysokości 8%;

d.    nieruchomość gruntowa zabudowana domem mieszkalnym w stanie surowym zamkniętym, położona w Kamionkach przy ul. Poznańskiej, działka 61/15 o łącznej powierzchni 466 m2, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1D/00046608/8; wartość z oszacowania 419 000 zł; cena zostanie powiększona o należny podatek VAT w wysokości 8%;

e. nieruchomość gruntowa zabudowana, zlokalizowana w Gruszczynie przy ul. Katarzyńskiej, działka 713/10 o łącznej powierzchni 1027 m2, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00249126/7; wartość z oszacowania 227 000 zł.

2. Szczegółowy regulamin sprzedaży oraz informacje na temat nieruchomości są dostępne w Kancelarii Syndyka w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 53/3 (tel. 665 018 010) lub drogą mailową pod adresem: syndyk.poznan@gmail.com. 

3. Pisemne oferty na zakup nieruchomości wymienionych w punkcie 1 należy złożyć lub przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Lehmann - nieruchomości" do Kancelarii Syndyka w terminie do dnia 11 sierpnia 2015 r. do godz. 15:00. 
4. Otwarcie ofert odbędzie się w Kancelarii Syndyka w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 53/3, w dniu 11 sierpnia 2015 r. o godz. 15:30. Syndyk wybiera najkorzystniejszą z nich bądź ustala, że żadna oferta nie wpłynęła. W razie wpływu więcej niż jednej najkorzystniejszej oferty, Syndykowi zastrzega się prawo przeprowadzenia dodatkowej rundy składania ofert wśród oferentów, którzy te oferty złożyli.

5. Składający ofertę zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, za którą składa ofertę. Cenę należy wpłacić w terminie do dnia 11 sierpnia 2015 r. na rachunek masy upadłości prowadzony w Banku Zachodnim WBK S.A. o numerze: 72 1090 2590 0000 0001 2410 1956. 

6. Sprzedający nie odpowiada za wady fizyczne i ukryte sprzedawanych nieruchomości, jak również nie udziela gwarancji ani rękojmi na rzeczy będące przedmiotem sprzedaży. 
7. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Akacjowa, Poznańska, Katarzyńska
Miasto: Kamionki, Gruszczynie
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone