strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Żaganiu Stanisława Klaja-Zarychta
Nieruchomości
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-04
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości
Cena wywoławcza: 534 366,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 25/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW ZG1G/00020668/4

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Stanisława Klaja-Zarychta na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

4 września 2015 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu mającego siedzibę przy ul. Szprotawskiej 3 w sali nr 5,     odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

działki nr 1521/8 o pow. 0,8623 m2, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą KW ZG1G/00020668/4 będącej w użytkowaniu wieczystym, wyposażonej w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną na której usytuowany jest budynek użytkowy (nr 1650) o powierzchni użytkowej 550 m2, powierzchnia zabudowy 390 m2, wiata niezabudowana (nr 863) o powierzchni użytkowej 45 m2, powierzchnia zabudowy 50 m2, budynek magazynowy (nr 1742) o powierzchni użytkowej 770 m2, powierzchni zabudowy 860 m2, wiata- budynek magazynowy (nr 1514), budynek magazynowo-garażowo-warsztatowy (nr 1557) o powierzchni użytkowej 205 m2, powierzchni zabudowy 255 m2,

należącej  do dłużnika: (…), położonej: 68-100 Żagań, Fabryczna 4-6,

dla której  Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW ZG1G/00020668/4

Suma oszacowania wynosi 801 550,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 534 366,67.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 80 155,00. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala-Departament Operacji Krajowych

30 2030 0045 1110 0000 0278 2010

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Osoby przystępujące do licytacji pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są do:

-  przedłożenia na piśmie zgody współmałżonka na zakup nieruchomości urzędowo poświadczonej

                              lub

- złożenia oświadczenia, że nieruchomość będzie nabyta z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Fabryczna
Miasto: Żagań
Województwo: lubuskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone