strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Przemysław Migas
Nieruchomość niezabudowana
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-21
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza: 22 600,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 442/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Przemysław Migas zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

21 sierpnia 2015 r. o godz. 14:30

 

w sali nr 7 Sądu Rejonowego w Śremie odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej w Zbrudzewie. Przedmiotowa nieruchomość ma założoną księgę wieczystą PO1M/00008687/6, prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie. W ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest jako działka nr 403/7 o powierzchni 1,883 ha. Nieruchomość stanowi własność dłużników (…). Użytki stanowią łąki trwałe, zakwalifikowane do klasy V, pod względem bonitacyjnym zalicza się je do gruntów słabych. Działka leży w większym kompleksie łąk, jest użytkowana kośnie. Teren nieruchomości ma kształt regularny. Dojazd do nieruchomości możliwy jest drogą publiczną (droga powiatowa nr 2464 do Świątnik). Teren ten nie jest uzbrojony, a także nie jest ogrodzony. Dane wynikające z Księgi Wieczystej PO1M/00008687/6 w zakresie obszaru nieruchomości nie są zgodne z danymi z ewidencji gruntów. Obszar nieruchomości według zapisów w Księdze Wieczystej to: 1,2350 ha, natomiast według ewidencji gruntów (wpis z dnia 04.07.2014 r.) wynosi 1,8883 ha.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 33 900,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 22 600,00 zł. Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 3 390,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce, na konto nr

PKO BP 50 1020 4027 0000 1802 0767 0286

z dopiskiem licytacja KM 442/14 lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Po ww. terminie rękojmia nie będzie przyjmowana. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Zbrudzewo
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone