strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kielcach Magdalena Banatkiewicz Kancelaria Komornicza w Kielcach
Lokal mieszkalny
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-08
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny
Cena wywoławcza: 229 550,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1939/14
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Magdalena Banatkiewicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

8 września 2015 r. o godz. 15:00

 

w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach, sala numer XXIV, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Kielce przy ul. Prostej nr 14/16, oznaczonej jako lokal mieszkalny nr 56 o powierzchni użytkowej 84,20 m2 oraz pomieszczenia piwnicy o powierzchni 8,70 m2, posiadającej założoną księgą wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach numer KI1L/00092386/7.

Z własnością lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 9290/532420, zapisany w księdze wieczystej numer KI1L/00055559/1.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 306 067,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 229 550,25 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 30 606,70 zł. Rękojmia powinna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Prosta
Miasto: Kielce
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone