strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kielcach Jolanta Piwowarczyk
Dwie nieruchomości gruntowe wraz z posadowionym na nich domem mieszkalnym
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-16
Godzina: 15:10:00
Przedmiot sprzedaży: Dwie nieruchomości gruntowe wraz z posadowionym na nich domem mieszkalnym
Cena wywoławcza: 1 017 012,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 421/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Jolanta Piwowarczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

16 września 2015 r. o godz. 15:10

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach, sala nr 17, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

dwóch nieruchomości gruntowych wraz z posadowionym na nich domem mieszkalnym, składających się z nieruchomości położonych:

1.    Masłów Pierwszy, gmina Masłów, opisanej jako nieruchomość gruntowa – działka nr 5/4 o pow. 1 504 m2, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach o nr KI1L/00074660/0;

2.    Masłów Pierwszy, gmina Masłów, opisanej jako nieruchomość gruntowa – działka nr 6/9 o pow. 1 367 m2, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach o nr KI1L/00073621/8;

stanowiących własność w udziałach po 1/2 i należących do dłużników: (…).

 

Nieruchomości powyższe połączone są funkcjonalnie i nie mogą funkcjonować oddzielnie bowiem połączone są domem mieszkalnym, który posadowiony jest na tych dwóch nieruchomościach.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 525 519,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 1 017 012,67 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj.: 152 551,90 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika: 17 1020 2629 0000 9502 0015 8683 PKO BP SA I Oddział Kielce z zaznaczeniem, iż wpłata dotyczy rękojmi do licytacji nieruchomości w sprawie sygn. akt KM 421/14.

 

Nieruchomość złożona jest z dwóch działek o numerach ewidencyjnych 5/4 i 6/9, sąsiadujących ze sobą i stanowiących jeden zwarty obszar. Kompleks działek ma kształt zbliżony do kwadratu, teren w rejonie zabudowy wyprofilowany, ze spadkiem w kierunku południowym. Otoczony jest gruntami o różnym sposobie zagospodarowania. Dojazd do nieruchomości realizowany jest drogą lokalną. Droga ta jest drogą ogólnodostępną. Na terenie kompleksu działek nr 5/4 i 6/9 zlokalizowany jest budynek mieszkalny o pow. użytkowej 390,07 m2.

 

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. W tym czasie przeglądać można w sądzie akta postępowania egzekucyjnego wraz z elaboratem szacunkowym.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (41) 368 24 41

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Masłów Pierwszy
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone