strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Legnicy Ireneusz Buczek Kancelaria Komornicza w Legnicy
Działka gruntu
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-26
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka gruntu
Cena wywoławcza: 1 236 075,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 215/14
Opis:

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI – tryb uproszczony

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Ireneusz Buczek (tel. (76) 721 20 28) na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości ogłasza, że dnia:

 

26 sierpnia 2015 r. o godz. 10:00

 

w kancelarii Komornika mieszczącej się: 59-220 Legnica, Mickiewicza 1a/8, I piętro, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej nieruchomość niezabudowaną obejmującą działkę gruntu nr 718/4 o powierzchni 1,9960 ha,

należącej do dłużnika: (…),

położonej: 59-220 Legnica, ul. Gniewomierska, Przybków

dla której Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LE1L/00091872/3.

 

Suma oszacowania wynosi: 1 648 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 1 236 075,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 164 810,00.

Rękojmia winna być złożona na konto komornika:

PKO BP SA I O. Legnica 77 1020 3017 0000 2702 0118 0793,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia zatrzymuje się, pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmię pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarczy do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy (art. 8672 kpc).

Nieruchomość można oglądać w dniach:

-       12.08.2015 r. w godz. 10:00-10:30,

-       20.08.2015 r. w godz. 14:00-14:30.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (76) 721 20 28

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Gniewomierska
Miasto: Przybków
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone