strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska
Nieruchomość zabudowana
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-07
Godzina: 12:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana
Cena wywoławcza: 81 254,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 305/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

7 września 2015 r. o godz. 12:30

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w trakcie realizacji inwestycji o łącznej powierzchni 0,2204 ha, składającej się z dwóch działek o nr ewidencyjnych: 24/1 o powierzchni 0,0153 ha oraz 24/2 o powierzchni 0,2051 ha. Nieruchomość położona jest w Bogatyni, na skrzyżowaniu ulic Jana Kochanowskiego i Jana Kilińskiego 1, posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu nr JG1Z/00006119/0. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych gminnych oraz dostęp do energii elektrycznej, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Na działce nr 24/2 zlokalizowane są dwa budynki w trakcie realizacji (cztero i dwukondygnacyjny) o łącznej powierzchni zabudowy 200,00 m2 oraz pozostałości zabudowań gospodarczych o powierzchni zabudowy 273,00 m2. Łączna powierzchnia zabudowy określona na podstawie mapy ewidencyjnej wynosi 473 m2.

Dla potrzeb podatku od nieruchomości zadeklarowana została powierzchnia użytkowa mieszkalna 197,34 m2.

Brak dokumentacji projektowo-budowlanej dla ww. budynków. Przeznaczenie działek: podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; dopuszczalne – usługi publiczne i komercyjne, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zieleń urządzona. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w granicach obszaru miasta Bogatynia wpisanego do rejestru zabytków, a także w granicach terenu i obszaru górniczego Turoszów-Bogatynia oraz w granicach udokumentowanych złóż węgla brunatnego.

Nieruchomość stanowi własność dłużnika (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 121 882,00 zł netto:

- wartość niezabudowanej działki nr 24/1 wynosi 6 105,00 zł,

- wartość niezabudowanej działki nr 24/2 wynosi 81 835,00 zł,

- wartość części składowych (nieukończone budynki) wynosi 33 942,00 zł.

Sprzedaż działki nr 24/1 podlega opodatkowaniu według stawki podatkowej w wysokości 23% od wartości zakupu. Działka nr 24/2 oraz części składowe są zwolnione z podatku VAT.

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 81 254,67 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 12 188,20 zł, najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 723 62 63

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Bogatynia
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone