strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska
Nieruchomość niezabudowana
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-07
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza: 3 800,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 886/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

7 września 2015 r. o godz. 12:00

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 115 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Koźlice, gmina Zgorzelec, powiat zgorzelecki, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o nr JG1Z/00050459/8. Nieruchomość stanowi działka gruntu nr 49/2 o pow. 0,0608 ha oraz działka gruntu nr 51/1 o pow. 0,1045 ha – przeznaczenie pastwiska trwałe. Przez obszar powierzchni nieruchomości przebiega sieć wodociągowa oraz linia energetyczna i posadowione są trzy słupy betonowe. Na działce nr 49/2 zlokalizowane są trzy drzewa: kasztanowiec w wieku ok. 80 lat i dwie lipy w wieku ok. 150 lat. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Zgorzelec nr 264/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zgorzelec, teren na którym położone są wyceniane działki oznaczony jest symbolem studium M – strefa mieszkaniowo-usługowa w obszarze WH – wieś historyczna. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,1653 ha.

Nieruchomość stanowi własność dłużnika: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 5 701,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 3 800,67 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 570,10 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika:

Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 723 62 63

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Koźlice
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone