strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Karolina Owczarek-Czarnota
Nieruchomość gruntowa
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-01
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa
Cena wywoławcza: 330 303,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1855/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Karolina Owczarek-Czarnota Kancelaria komornicza w Olkuszu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

1 września 2015 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Olkuszu odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Glanów 63, gm. Trzyciąż, stanowiąca własność dłużnika: (…), posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olkuszu nr KR1O/00056562/8.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 440 404,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 oszacowania, tj. kwotę: 330 303,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w wysokości: 44 040,40 zł.

 

Rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg – w gotówce w kancelarii komornika, przelewem na konto komornika 95 1020 2430 0000 8602 0055 8155 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Olkuszu, podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Glanów
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone