strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Brzegu Maciej Kowalczyk
Lokal mieszkalny
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-16
Godzina: 13:20:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny
Cena wywoławcza: 59 737,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2056/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW OP1B/00031377/1

 

I Co 1200/14

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

16 września 2015 r. o godz. 13:20

 

w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 58, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA 1/2 NIEWYDZIELONEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do dłużnika (…).

Przedmiotem licytacji jest udział 1/2 lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego na 3 kondygnacji budynku położonego w Brzegu przy ulicy Krzywej 3, na który składają się: 3 pokoje, kuchnia, łazienka z ubikacją, przedpokój i spiżarka, o łącznej powierzchni użytkowej 80,50 m2. Właściciel mieszkania korzysta z pomieszczenia o powierzchni 15,50 m2 w piwnicy w ramach części wspólnych budynku. Lokal stanowi odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Brzegu prowadzi księgę wieczystą KW nr OP1B/00031377/1. Z własnością lokalu związany jest udział, w 229/1000 częściach, w prawie wieczystego współużytkowania do dnia 22.09.2099 r. działki gruntu nr 478/2 z mapy 8 obrębu 1101 Rataje, stanowiącej teren zabudowany obszaru 0,0177 ha, i we współwłasności wspólnych części budynku na tej działce stojącego, tworzących nieruchomość wspólną objętą księgą wieczystą KW nr OP1B/00019218/9.

 

Suma oszacowania 1/2 niewydzielonej części nieruchomości wynosi 79 650,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 59 737,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 965,00 zł. Rękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika lub uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu 37 1020 3668 0000 5102 0094 4132 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać komornikowi przed licytacją. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Brzegu przy ul. B. Chrobrego 33 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Krzywa
Miasto: Brzeg
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone