strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimu Dariusz Szydłowski
Lokal mieszkalny
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-01
Godzina: 13:45:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny
Cena wywoławcza: 141 375,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2751/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Dariusz Szydłowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu zs. kancelarii w Oświęcimiu przy ul. Wł. Jagiełły 32, na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 (983) kpc zawiadamia, że w dniu

 

1 września 2015 r. o godz. 13:45

 

w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu w sali nr 110 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Oświęcim 32-600 przy ul. Zagrodowej 29/7, posiadającego założoną księgę wieczystą nr KR1E/00059957/5 w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu o powierzchni użytkowej 55,40 m2 wraz z udziałem dłużnika w prawie własności do gruntu w wysokości 5540/184781 uwidoczniony w KW KR1E/00059905/6 oraz udziałem dłużnika w działce stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową do drogi publicznej w wysokości 1/162 części w działce ewidencyjnej nr 289/186 zapisanej w KW KR1E/00059908/7.

 

Nieruchomość wraz z udziałami oszacowana została na kwotę 188 500,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 141 375,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. 18 850,00 zł, w jeden z następujących sposobów:

       gotówką w kancelarii komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację,

       przelewem na rachunek bankowy komornika: ING Bank Śląski SA nr 96 1050 1344 1000 0090 9219 4043, uznanym najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację,

       w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w okresie dwóch tygodniu przed planowaną licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości oraz akta sprawy znajdują się do wglądu w kancelarii komornika, a na 7 dni przed licytacją w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Oświęcimiu. Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika oraz na stronach internetowych: www.oswiecim-komornik.pl, www.ikomornik.pl, www.dawro.pl

Szczegółowych informacji o licytacji udziela sekretariat kancelarii komornika – tel. (33) 848 50 64.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Zagrodowa
Miasto: Oświęcim
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone