strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kłodzku Zbigniew Obrzud Kancelaria Komornicza w Nowej Rudzie
Nieruchomości
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-29
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości
Cena wywoławcza: 28 258,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1405/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Zbigniew Obrzud ogłasza, że w dniu

 

29 września 2015 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 330, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

  • udziału w wysokości 18/54 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej budynek użytkowo-mieszkalny o pow. 773,18 m2, posadowiony na działce nr 10/1 o pow. 0,4058 ha, należącego do dłużnika: (…), położonego: 57-400 Nowa Ruda, ul. Zdrojowisko 22, dla którego VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych zs. w Nowej Rudzie prowadzi księgę wieczystą o numerze SW2K/00017366/1. Suma oszacowania wynosi 113 032,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 84 774,00. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 303,20 zł;
  • udziału w wysokości 6/54 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej budynek użytkowo-mieszkalny o pow. 773,18 m2, posadowiony na działce nr 10/1 o pow. 0,4058 ha, należącego do dłużnika: (…), położonego: 57-400 Nowa Ruda, ul. Zdrojowisko 22, dla którego VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych zs. w Nowej Rudzie prowadzi księgę wieczystą o numerze SW2K/00017366/1. Suma oszacowania wynosi 37 678,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 28 258,50. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 767,80 zł;
  • udziału w wysokości 6/54 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej budynek użytkowo-mieszkalny o pow. 773,18 m2, posadowiony na działce nr 10/1 o pow. 0,4058 ha, należącego do dłużnika: (…), położonego: 57-400 Nowa Ruda, ul. Zdrojowisko 22, dla którego VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych zs. w Nowej Rudzie prowadzi księgę wieczystą o numerze SW2K/00017366/1. Suma oszacowania wynosi 37 678,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 28 258,50. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 767,80;
  • udziału w wysokości 6/54 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej budynek użytkowo-mieszkalny o pow. 773,18 m2, posadowiony na działce nr 10/1 o pow. 0,4058 ha, należącego do dłużnika: (…), położonego: 57-400 Nowa Ruda, ul. Zdrojowisko 22, dla którego VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych zs. w Nowej Rudzie prowadzi księgę wieczystą o numerze SW2K/00017366/1. Suma oszacowania wynosi 37 678,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 28 258,50. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 767,80;
  • udziału w wysokości 9/54 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej budynek użytkowo-mieszkalny o pow. 773,18 m2, posadowiony na działce nr 10/1 o pow. 0,4058 ha, należącego do dłużnika: (…), położonego: 57-400 Nowa Ruda, ul. Zdrojowisko 22, dla którego VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych zs. w Nowej Rudzie prowadzi księgę wieczystą o numerze SW2K/00017366/1. Suma oszacowania wynosi 56 517,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 42 387,75. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 651,70;
  • udziału w wysokości 9/54 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej budynek użytkowo-mieszkalny o pow. 773,18 m2, posadowiony na działce nr 10/1 o pow. 0,4058 ha, należącego do dłużnika: (…), położonego: 57-400 Nowa Ruda, ul. Zdrojowisko 22, dla którego VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych zs. w Nowej Rudzie prowadzi księgę wieczystą o numerze SW2K/00017366/1. Suma oszacowania wynosi 56 517,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 42 387,75. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 651,70 zł.

 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Nowej Rudzie 93 1090 2330 0000 0005 9601 5908

Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Uwaga: Licytacja może być odwołana na skutek czynności prawnych stron.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 872 23 42

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Zdrojowisko
Miasto: Nowa Ruda
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone