strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Michał Czarnecki
Zabudowana nieruchomość
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-02
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość
Cena wywoławcza: 2 067 601,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1714/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Michał Czarnecki na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
 
2 września 2015 r. o godz. 9:00
 
w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu mającego siedzibę przy ul. Młyńska 1a w sali nr 333 odbędzie się 
 
PIERWSZA LICYTACJA
 
udziałów wynoszących po 6/12 części we własności nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul. Naramowickiej, nr działek 7/1, 7/4, 10/1, 10/3, dla których Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgi wieczyste o numerach KW PO1P/00075975/5 i KW PO1P/00075976/2. Egzekucje z udziałów we własności ww. nieruchomości na podstawie art. 926 §1 k.p.c. zostały połączone w jedno postępowanie. W związku z powyższym sprzedaż ww. udziałów we własności nieruchomości nastąpi łącznie. Wchodzące w skład ww. nieruchomości działki stanowią gospodarczą całość określoną atrakcyjnym rynkowo łącznym kształtem terenu inwestycyjnego i wspólną zabudową.
 
Suma oszacowania udziałów wynoszących po 6/12 części we własności ww. nieruchomości wynosi łącznie: 2 756 802,00 zł, na którą składają się:
̶          416 850,00 zł – wartość udziału wynoszącego 6/12 w wydzielonej, zabudowanej części nieruchomości PO1P/00075975/5 – zwolnienie od podatku VAT;
̶          1 448 000,00 zł – wartość udziału wynoszącego 6/12 w wydzielonej, niezabudowanej części nieruchomości PO1P/00075975/5 – do wartości tej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23% (1 781 040,00 zł z VAT);
̶          454 400,00 zł – wartość udziału wynoszącego 6/12 części nieruchomości (niezabudowanej) KW PO1P/00075976/2 do wartości tej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23% (558 912,00 zł z VAT).
 
Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi łącznie 2 067 601,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania w kwocie 275 680,20 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Cena nabycia będzie zawierać należny podatek VAT. Rękojmię można uiścić na konto komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Poznaniu 53 1020 4027 0000 1902 0751 9251. Rękojmia może być również złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
 
Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Naramowicka
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone