strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Ostródzie Marcin Dubień
Działki
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-28
Godzina: 08:20:00
Przedmiot sprzedaży: Działki
Cena wywoławcza: 16 277,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 411/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Marcin Dubień na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu

 

28 września 2015 r. o godz. 8:20

 

w Sądzie Rejonowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 12 sala XI odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

opisanej jako:

1.   Działka nr 101/13, pow. 0,4328 ha, oszacowana na kwotę 34 624,00 zł, cena wywoławcza 23 082,67 zł.

2.   Działka nr 101/14, pow. 0,3713 ha, oszacowana na kwotę 29 704,00 zł, cena wywoławcza 19 802,67 zł.

3.   Działka nr 101/43, pow. 0,3052,ha, oszacowana na kwotę 24 416,00 zł, cena wywoławcza 16 277,33 zł.

4.   Działka nr 101/44, pow. 0,3095,ha, oszacowana na kwotę 24 760,00 zł, cena wywoławcza 16 506,67 zł.

5.   Działka nr 101/50, pow. 0,3699 ha oszacowana na kwotę 29 592,00 zł, cena wywoławcza 19 728,00 zł.

6.   Działka nr 237/2, pow. 0,3248 ha, oszacowana na kwotę 32 480,00 zł, cena wywoławcza 21 653,33 zł.

7.   Działka nr 237/3, pow. 0,3232 ha, oszacowana na kwotę 32 320,00 zł, cena wywoławcza 21 546,67 zł.

8.   Działka nr 237/6, pow. 0,3074 ha, oszacowana na kwotę 30 740,00 zł, cena wywoławcza 20 493,33 zł.

9.   Działka nr 237/20, pow. 0,3082 ha, oszacowana na kwotę 30 820,00 zł, cena wywoławcza 20 546,67 zł.

10.Działka nr 237/21, pow. 0,3240 ha, oszacowana na kwotę 32 400,00 zł, cena wywoławcza 21 600,00 zł.

11.Działka nr 238/4, pow. 1,0004 ha, oszacowana na kwotę 100 040,00 zł, cena wywoławcza 66 693,33 zł.

Działki położone są w miejscowości Naryjski Młyn, księga wieczysta (jedna dla wszystkich działek) o nr EL2O/00030531/0 prowadzona jest w VI Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ostródzie.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do dnia licytacji na rachunek bankowy kancelarii komornika: 25 2030 0045 1110 0000 0284 7090 BGŻ. Nieruchomość można oglądać przez okres 14 dni poprzedzających licytację, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (89) 642 11 76

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Naryjski Młyn
Województwo: warmińsko-mazurskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone