strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Krasnymstawie Joanna Sawicka-Iwaniuk
Lokal mieszkalny
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-03
Godzina: 11:15:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny
Cena wywoławcza: 54 273,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2813/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy Rewiru przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie Joanna Sawicka-Iwaniuk zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

3 września  2015 r. o godz. 11:15

 

w sali Sądu Rejonowego w Krasnymstawie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego o pow. 50,81 m2 oraz związanego z nim udziału w działce gruntu nr 627/6 wielkości 7171/107300 części, położonej w miejscowości Zagroda 138/5,

stanowiącej własność dłużników: (…),

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krasnymstawie nr ZA1K/00039612/9.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 72 364,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 54 273,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wpłat rękojmi na rachunek bankowy Komornika:

90 1020 1563 0000 5002 0013 6911

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Chełmie

można dokonywać najpóźniej na 2 dni przed terminem licytacji.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (82) 576 22 40

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Zagroda
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone