strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tarnowie Andrzej Czosnyka
Niezabudowana nieruchomość
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-08
Godzina: 11:30:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowana nieruchomość
Cena wywoławcza: 11 524,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2933/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

8 września 2015 r. o godz. 11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8), odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Łopoń, gm. Wojnicz, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr TR1T/00112743/4, składająca się z działek: nr 91 o powierzchni 0,12 ha, nr 101 o powierzchni 0,11 ha, nr 124 o powierzchni 0,10 ha, nr 635 o powierzchni 0,19 ha oraz nr 671 o powierzchni 0,63 ha, stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 17 287,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 11 524,67 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote 67 /100).

 

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika

nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA

lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 1.09.2015 r. oraz 4.09.2015 r. w godz. 10:00-11:00, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 627 56 68

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Łopoń
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone