strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Wieliczce Małgorzata Budnik
Działka zabudowana
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-16
Godzina: 14:45:00
Przedmiot sprzedaży: Działka zabudowana
Cena wywoławcza: 32 400,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 661/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

16 września 2015 r . o godz. 14:45

 

w sali nr 33  Sądu Rejonowego w Wieliczce, ul. Janińska 25, odbędzie się:

 

PIERWSZA    LICYTACJA

 

udziału  w  wysokości 1/8 części  w  prawie  własności  do  działki   ewidencyjnej  nr 219/2 o powierzchni 0,16 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni całkowitej 141,10 m2 oraz budynkiem gospodarczym, położonej  w  miejscowości Pawlikowice, gm. Wieliczka,  posiadającej  założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr KR1I/00008038/9.

Zgodnie z wykazem synchronizacyjnym (równoważnik) sporządzonym przez geodetę uprawnionego Janusza Kuryśko z dnia 03. 09. 2012 r., KERG: 3675/501/2012 działka  ewidencyjna  nr 219/2 o powierzchni 0,16 ha położona w Pawlikowicach  odpowiada pgr. 418/4 o powierzchni 0,1470 ha.

Udział   w  nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 43 186,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania udziału  w nieruchomości, tj. kwotę: 32 400,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania udziału w nieruchomości, tj. kwotę: 4 320,00  zł.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika:

63 8619 0006 0010 0250 5969 0001

w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce najpóźniej

na trzy dni przed terminem licytacji albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce   lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Pobierz: Zdjecia.odt

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Pawlikowice
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone