strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Krasnymstawie Joanna Sawicka-Iwaniuk
Nieruchomość gruntowa zabudowana
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-28
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa zabudowana
Cena wywoławcza: 193 701,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 948/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy Rewiru przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie Joanna Sawicka-Iwaniuk zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

28 września 2015 r. o godz. 10:30

 

w sali Sądu Rejonowego w Krasnymstawie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci:

- działki gruntu nr 170 położonej w miejscowości Sarniak o pow. 0,85 ha;

- działki gruntu nr 143 o pow. 3,61 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym, inwentarskim, stodołą, szopą, położonej w miejscowość Poniatówka,

stanowiącej własność dłużnika: (…), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krasnymstawie nr ZA1K/00023632/0.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:

- działka 170 – 18 131,00 zł;

- działka 143 – 240 138,00 zł;

łącznie 258 269,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. łącznie kwotę: 193 701,75 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wpłat rękojmi można dokonywać na rachunek bankowy Komornika:

90 1020 1563 0000 5002 0013 6911

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Chełmie

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (82) 576 22 40

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Poniatówka, Sarniak
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone