strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Huta Szkła TUR Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Nabycie przedsiębiorstwa upadłego
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-03
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nabycie przedsiębiorstwa upadłego
Cena wywoławcza: 150 000 000,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości Huty Szkła Tur sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Poznaniu (NIP: 7822311801, KRS: 0000223114) zaprasza do składania ofert na nabycie PRZEDSIĘBIORSTWA UPADŁEGO położonego w Turze (województwo kujawsko-pomorskie), ul. Bydgoska 40, za cenę nie niższą niż 150 000 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów zł).

W skład przedsiębiorstwa wchodzą w szczególności:

-       nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Tur, stanowiąca działkę ewidencyjną numer 254/5 o pow. 2,6813 ha (zabudowana kompleksem budynków o funkcji produkcyjno-magazynowo-biurowej), dla której Sąd Rejonowy w Szubinie prowadzi KW nr BY1U/00015177/4,

-       jedna wanna szklarska opalana mieszanką gazowo-tlenową o wydajności 130 ton/dobę,

-       stacja kriogeniczna do produkcji tlenu,

-       trzy linie produkcyjne wraz z wyposażeniem.

Powyższe składniki stanowią czynny zakład produkcyjny – HUTĘ SZKŁA.

Ze sprzedaży wyłączone są: środki pieniężne (w kasie i na rachunkach bankowych), wierzytelności, zapasy, rozliczenia międzyokresowe, papiery wartościowe i inne należności (zarówno upadłego jak i masy upadłości).

Warunkiem uczestnictwa w negocjacjach oraz dokonania audytu lub wizji zakładu produkcyjnego jest wpłata wadium w kwocie 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion zł) na rachunek bankowy upadłego o numerze 60 1600 1462 1848 6570 4000 0001.

Oferty w sprawie nabycia wraz z dowodem wpłaty wadium oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem Sprzedaży należy złożyć w terminie do 3 września 2015 r. do godz. 10:00 w Biurze syndyka, ul. Mickiewicza 5/9, Poznań.

W przypadku przyjęcia oferty wadium zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. W przypadku nieprzyjęcia oferty wadium zostanie zwrócone oferentowi w terminie 3 dni od dnia wyznaczonego na dokonanie wyboru ofert (bez odsetek).

Szczegółowe warunki sprzedaży określa Regulamin Sprzedaży, z którym można się zapoznać w Biurze syndyka, ul. Mickiewicza 5/9, Poznań, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 639 45 25 lub 602 108 186.

Syndyk uprzejmie informuje, że przedsiębiorstwo upadłego zostało wydzierżawione spółce VENI S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, która poczyniła nakłady umożliwiające uruchomienie przedsiębiorstwa. Istnieje możliwość nabycia od dzierżawcy przedmiotowych nakładów w drodze odrębnej umowy. Ponadto dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu przedsiębiorstwa upadłego ujawnione w księdze wieczystej nr BY1U/00015177/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szubinie.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Bydgoska
Miasto: Tur
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone