strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Pruszkowie Sebastian Dulko
Zabudowana działka
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-20
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana działka
Cena wywoławcza: 71 050,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 595/14
Opis:

 

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI -

w trybie egzekucji uproszczonej z nieruchomości

nr KW WA1P/00045798/4

 (dotyczy sygn. akt KM 595/14)

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sebastian Dulko (tel. (22) 723 01 55, (22) 753 57 00) na podstawie art. 1013 §6 kpc, 953 kpc oraz 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

20 sierpnia 2015 r. o godz. 11:00

 

w budynku Kancelarii Komorniczej w Piastowie przy ul. E. Orzeszkowej 55, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

nieruchomość gruntowa o powierzchni użytkowej 1 104,00 m2, położonej w miejscowości Suchy Las (gm. Michałowice) oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna o nr 100 z obrębu Suchy Las opisana w rejestrze gruntów jako grunty orne, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00045798/4 – stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 344 200,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści cztery tysiące dwieście złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 258 150,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 420,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia złotych).

Rękojmię należy złożyć na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA O. Piastów nr 31 1240 6407 1111 0000 5098 3483.

Zgodnie z art. 962 kpc § 1 kpc rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Po myśli art. 871 kpc cena nabycia powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

Zgodnie z przepisem art. 867 (2) §2 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w Kancelarii Komornika Sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Suchy Las
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone