strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Strzelcach Krajeńskich Przemysław Gągało
Zabudowana nieruchomość
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-31
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość
Cena wywoławcza: 178 666,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1178/10
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI WIECZYSTEGO

UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI nr GW1K/00018197/4

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich Przemysław Gągało, na podstawie art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

31 sierpnia 2015 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich, mającego siedzibę przy ul. Rynek 2-3, w sali nr 13, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

wieczystego użytkowania nieruchomości należącej do dłużnika: (…), położonej: 66-520 Dobiegniew, Radęcin 24, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Kraj. IV Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1K/00018197/4.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana, usytuowana w granicach działki nr 353/1 o pow. 1500 m2. Jej zabudowę stanowi: budynek kotłowni, magazyn-chłodnia, posadowiony w 40% na sąsiedniej gminnej działce nr 354/2 oraz zasiek na opał i żużel. Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 571,13 m2. Niegdyś przedmiotowa nieruchomość wraz z sąsiednimi działkami tworzyły pod względem organizacyjnym jeden funkcjonalno-użytkowy kompleks, ogrodzony, połączony szeregowo sieciami uzbrojenia terenu zasilającymi cały ówczesny zakład. W przypadku sprzedaży tej nieruchomości nowemu nabywcy Gmina Dobiegniew jest gotowa odsprzedać część lub całość działek komunalnych nr 354/2 i 354/3 sąsiadujących z ww. nieruchomością.

 

Suma oszacowania wynosi: 268 000,00 zł. Cena wywołania wynosi: 178 666,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 800,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika). Rękojmię można uiścić na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Gorzowie

54 1020 1967 0000 8202 0052 4454.

Operat szacunkowy nieruchomości jest do wglądu w kancelarii komornika.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (95) 763 17 65

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: obręb Radęcin
Województwo: lubuskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone