strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o.
Wyłonienie najemcy lokalu użytkowego
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-25
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Wyłonienie najemcy lokalu użytkowego
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. św. Gertrudy 26-29, 31-048 Kraków zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu ofertowym w przedmiocie wyłonienia najemcy lokalu użytkowego o przeznaczeniu na DRINK BAR

Lokal przeznaczony na DRINK BAR do wynajęcia o łącznej powierzchni użytkowej: 51,00 m², w tym sala konsumpcyjna – 28,49 m2, zaplecze – 22,51 m2 znajduje się na parterze obiektu hotelowego ,,Wieniawa” kat. ** położonego we Wrocławiu przy ul. Gajowickiej 130. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków z siedzibą we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WR1K/00038909/7. Przedmiot najmu wykorzystywany będzie zgodnie z przeznaczeniem – na działalność DRINK BARU.

Oferty powinny być składane osobiście, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „DRINK BAR – Hotel Wieniawa, nie otwierać przed 26.08.2015 r.”. Oferty będą przyjmowane przez Zespół ds. Obsługi Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy Hoteli WAM Sp. z o. o. pod adresem: 31-048 Kraków, ul. Św. Gertrudy 26-29, nr pokoju 301. Oferty można składać do dnia 25.08.2015 r. do godz. 15:00 (liczy się data wpływu oferty do siedziby Spółki).

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone zgodnie ze Specyfikacją, która jest dostępna w siedzibie Zamawiającego lub na stronie internetowej www.hotelewam.pl (zakładka Aktualności).

Istnieje możliwość odbycia wizji nieruchomości, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Dyrektorem Hotelu Wieniawa Panią Ewą Bińczyk-Kruczałą pod nr telefonu: 693 082 064.

 

Kryterium wyboru ofert: Łączna kwota netto za dzierżawę oferowanej nieruchomości za jeden miesiąc.

Wymagana stawka minimalna to: 16,00 zł/m2 netto/miesiąc (słownie: szesnaście złotych 00/100 za m²).

Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. w Krakowie zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, zmiany zasad, unieważnienia postępowania, odstąpienia od niego lub uznania, że postępowanie nie dało rezultatu bez podania przyczyn. Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. w Krakowie zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany niniejszego Ogłoszenia.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Gajowicka
Miasto: Wrocław
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone