strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Lubinie Konrad Klemaszewski
Nieruchomość
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-22
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość
Cena wywoławcza: 36 666,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1346/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

NR KW LE1U/00031857/2

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Konrad Klemaszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

22 września 2015 r. o godz. 14:00

 

w Sądzie Rejonowym w Lubinie, 59-300 Lubin, ul. Wrocławska 3, sala II, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do dłużnika: (…), położonej: 59-323 Miłoradzice, Miłosna, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1U/00031857/2.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość położona w granicach działki gruntu nr 121/21 obszaru 0,0782 ha w obrębie Miłosna, gminie Lubin, powiecie lubińskim, województwie dolnośląskim, (jednostka ewidencyjna: 021102_2 Lubin, obręb ewidencyjny: 0017, Miłosna, nr jednostki rejestrowej: G58). Działka gruntu nr 121/21 zabudowana jest trzema wiatami o konstrukcji stalowej, o pow. 84 m2, 22,20 m2 oraz 10,08 m2. Powyższe wiaty nie są objęte przetargiem. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Lubin nr XLVI/489/2002 z dnia 9.10.2002 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 250, poz. 3505 z dnia 10.12.2002 r. wyceniana działka gruntu nr 121/21 położona jest na obszarze objętym jednostką strukturalną 03Mw, MN- teren ist. i proj. zainwestowania wiejskiego oraz zabudowy mieszkaniowej, położony w południowej części wsi. Działka po usunięciu wiat blaszanych będzie wymagała uporządkowania. Konieczny będzie wywóz znacznej ilości gruzu.

 

Suma oszacowania nieruchomości KW LE1U/00031857/2 wynosi 55 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 36 666,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium S.A. Millennium – Centrum Rozliczeniowe 22 1160 2202 0000 0001 4687 3928 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 8:00 do 18:00. Operat szacunkowy nieruchomości można przeglądać w kancelarii komornika od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

Szczegółowe informacje pod nr tel. (76) 846 47 87 lub na stronie www.komorniklubin.pl

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Miłosna
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone