strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu Jacek Dauter
Zabudowana nieruchomość
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-16
Godzina: 10:10:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość
Cena wywoławcza: 2 569 785,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 755/14
Opis:

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu Jacek Dauter (tel. 61 (prefix) 442 37 44) ogłasza, że w dniu

 

16 września 2015 r. o godz. 10:10

 

w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu mającego siedzibę przy pl. Niepodległości 31 w sali nr 24,

odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

nieruchomości gruntowe położone: Paproć k. Nowego Tomyśla przy ul. Leśnej 127A o łącznej powierzchni 0,9102 ha. Działki 252/6 (pow. 0,2500 ha) PO1N/00022478/3  i 248/2 (pow. 0,1802 ha), PO1N/00004016/5 są niezabudowane i nieużytkowane. Działki nr 249 (pow. 0,2400 ha) PO1N/00004891/2 i 250 (pow. 0,2400 ha) PO1N/00004890/5, nieruchomości stanowią jedną funkcjonalną całość; częściowo ogrodzone, zabudowane budynkiem produkcyjnym z częścią socjalną i biurową, budynkiem garażowo-gospodarczym, placem i drogami utwardzonymi. Budynek jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z płaskim dachem. Wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, telefoniczną, instalacja alarmowa (nieczynna), ogrzewanie budynku – co na olej opałowy; na działce nr 250 znajduje się transformator. Powierzchnia zabudowy – 1 731,86 m2, powierzchnia użytkowa pomieszczeń biurowych – 271,86 m2, produkcyjno-magazynowych – 2 326,06 m2, socjalnych – 211,27 m2, technicznych – 58,49 m2, sanitarnych – 220,02 m2. Dział III – zawiera wpis prawo dzierżawy nieruchomości;

położonej: 64-300 Nowy Tomyśl, Paproć,

dla której Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1N/00004016/5, PO1N/00004890/5, PO1N/00004891/2, PO1N/00022478/3.

 

Suma oszacowania wynosi: 3 426 380,00 zł. Cena wywołania wynosi: 2 569 785,00 zł i jest równa 3/4 sumy oszacowania. Rękojmia wynosi 1/10 sumy oszacowania: 342 638,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Nowym Tomyślu 11 1090 1388 0000 0001 0400 4682

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osób, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego; a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

I. Oznaczenie nieruchomości.

nieruchomości gruntowe położone w m-ci Paproć, gm. Nowy Tomyśl.

W skład nieruchomości wchodzą:

·       dz. nr 248/2 o pow. 0,1802 ha (KW PO1N/00004016/5)

·       dz. nr 249 o pow. 0,2400 ha (KW PO1N/00004891/2)

·       dz. nr 250 o pow. 0,2400 ha (KW PO1N/00004890/5)

·       dz. nr 252/6 o pow. 0,2500 ha (KW PO1N/00022478/3).

o łącznej powierzchni 0,9102 ha.

Nieruchomości stanowią jedną funkcjonalną całość, są częściowo zabudowane budynkiem produkcyjnym z częścią socjalną i biurową, budynkiem garażowo-gospodarczym, placem i drogami utwardzonymi, częściowo ogrodzone, dla których Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Tomyślu prowadzi ksiąg wieczystych o nr:

KW PO1N/00004016/5, PO1N/00004890/5, PO1N/00004891/2, PO1N/00022478/3

 

II. Nieruchomość.

Zgodnie z art. 4 pkt. 17 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez stan nieruchomości należy rozumieć: stan zagospodarowania, stan prawny, stan techniczno – użytkowy, a także stan otoczenia nieruchomości, w tym wielkość, charakter i stopień zurbanizowania miejscowości, w której jest położona.

Nieruchomości są położone w m-ci Paproć, k. Nowego Tomyśla, przy ul. Leśnej, która jest drogą bitumiczną utwardzoną. Ulica Leśna w odległości ok. 150 m liczy sic z ul. Wolsztyńską, która prowadzi z Nowego Tomyśla do Wolsztyna i Nowego Tomyśla Poznań i dalej A2. Nieruchomości tworzą regularny kompleks.

Działki nr 249 i 250 zabudowane są. budynkiem o funkcji biurowo-magazynowo-produkcyjno-socjalnej. Jest to budynek dwukondygnacyjny z dachem płaskim, niepodpiwniczony w kształcie litery H, wykonany w technologii tradycyjnej, powierzchnia zabudowy 1 731,86 m2 a użytkowa 3 087,70 m2 w tym pow. biurowa 271,86 m2, pomieszczenia produkcyjno-magazynowe 2 326,06 m2, pomieszczenia socjalne 211,27 m2, pomieszczenia techniczne 58,49 m2, komunikacja, pomieszczenia sanitarne 220,02 m2. Działki są częściowo utwardzone, mają regularny kształt tworząc funkcjonalną całość, uzbrojone są w sieć energia elektryczna siła, sieć wodociągowa, kanalizacyjna, telefoniczna, instalacja alarmowa nieczynna. Sieć gazowa jest doprowadzona do granicy działki bez przyłącza gazowego. Na dz. nr 250 znajduje sic transformator będący własnością właściciela gruntu. Od strony ul. Leśnej znajduje sic parking i chodniki z kostki brukowej oraz utwardzenie terenu betonowe, a frontowa część jest obsadzona krzewami i roślinami ozdobnymi.

Działki nr 252/6 i 248/2 nie są zabudowane. Dziaka nr 252/6 położona jest w tylnej części działek nr 249 i 250, nie zabudowana ani uzbrojona, częściowo ogrodzona ogrodzeniem z siatki handlowej, nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej i nie jest użytkowana. Na działce znajduje sic dojazd utwardzony kostką brukową. Działka nr 248/2 przylega bezpośrednio do drogi gruntowej – ul. Leśnej, nie jest zabudowana ani ogrodzona, przez działkę przebiega sieć kanalizacji sanitarnej i nie jest użytkowana.

Wycena Nieruchomości.

Wycena nieruchomości została dokonana wg stanu i ceny rynkowej na miesiąc 8.09.2011 roku, w oparciu o opinię rzeczoznawcy majątkowego inż. Danuty Hoffmann – rzeczoznawcy majątkowego (posiadającego uprawnienia nr 2580 w zakresie szacowania nieruchomości) oraz biegłego sądowego (Zarządzenie nr A 0151/149/99 Prezesa SO w Poznaniu) zam. 62-067 Rakoniewice. Pl. Powstańców Wielkopolskich 8.

Przedmiotową nieruchomość oznaczoną:

dz. nr 248/2 o pow. 0,1802 ha – KW PO1N/00004016/5 dz. nr 249 o pow. 0,2400 ha – KW PO1N/00004891/2 dz. nr 250 o pow. 0,2400 ha – KW PO1N/00004890/5 dz. nr 252/6 o pow. 0,2500 ha – KW PO1N/00022478/3

wyceniono na kwok łączną: 3 426 380,00 zł.

Słownie: (trzy miliony czterysta dwadzieścia sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych).

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Paproć
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone