strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Końskich Jolanta Kołaczkiewicz
Nieruchomości
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-14
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości
Cena wywoławcza: 1 684,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1356/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich mgr Jolanta Kołaczkiewicz na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu

 

14 września 2015 r.

 

w Sądzie Rejonowym w Końskich przy ul. Iwo Odrowąża 5, odbędą się

 

godz. 10:00 pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 15 Ruda Białaczowska, gmina Gowarczów, powiat konecki, woj. świętokrzyskie – działki 499 o pow. 0,1100 ha, objętej księgą wieczystą KI1K/00044300/9.  

Suma oszacowania 2 245,00 zł. Cena wywołania 1 684,00 zł. Rękojmia 225,00 zł.

 

godz. 10:30 druga licytacja nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Plenna, gm. Radoszyce – działki nr 357/1 o pow. 0,1500 ha, objętej księgą wieczystą KI1K/00019370/6.

Nieruchomość oszacowana jest na łączną kwotę 321 400,00 zł w tym budynek mieszkalny, murowany, piętrowy, składający się z przyziemia, parteru oraz poddasza użytkowego, szopa drewniana, przyłącza: elektryczne, wodociągowe, telefoniczne, ogrodzenie zewnętrzne).

Udział 1/2 część nieruchomości (…) oszacowany jest na kwotę 160 700,00 zł. Cena wywołania: 107 134,00 zł. Rękojmia: 16 070,00 zł.

Udział 1/2 część nieruchomości (…) oszacowany jest na kwotę 160 700,00 zł. Cena wywołania: 107 134,00 zł. Rękojmia: 16 070,00 zł.

 

godz. 11:00 pierwsza licytacja własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego nr 13, położonego na III piętrze w budynku pięciokondygnacyjnym nr 30-32 przy ul. 1 Maja w Końskich o pow. użytkowej 38,50 m2 (dwa pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój wraz ze związanym z nim prawem użytkowania boksu piwnicy), objętego księgą wieczystą KI1K/00030686/7

Suma oszacowania 101 018,00 zł. Cena wywołania 75 764,00 zł. Rękojmia 10 102,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (41) 372 38 79

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Ruda Białaczkowska, Plenna, Końskie
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone