strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
KS przy SR w Wolsztynie Beata Cichy Kancelaria Komornicza z siedzibą w Wolsztynie
Zabudowana nieruchomość
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-24
Godzina: 10:10:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość
Cena wywoławcza: 345 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1208/13
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie Beata Cichy ogłasza, że dnia

 

24 września 2015 r. o godz. 10:10

 

w budynku Sądu Rejonowego w Wolsztynie, mającego siedzibę: 64-200 Wolsztyn, ul. Mickiewicza 2; sala nr 15, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (…), położonej: 64-200 Wolsztyn, ul. Boh. Bielnika 51, dla której Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Wolsztynie prowadzi księgę wieczystą KW PO1E/00021674/1 – działka nr 1323.

Jt. nieruchomość gruntowa – dz. nr 1323 o pow. 0,1130 ha, zabudowana budynkami: mieszkalnym (pow. użyt. 141,4 m2 + garaż 23,3 m2, kub. 700 m3 – b. murowany, trzykondygnacyjny z garażem), gospodarczym (pow. zabudowy 39 m2) i b. byłego kurnika (pow. zab. około 320 m2, z której tylko 80 m2 pow. zabudowy znajduje się na dz. 250, a pozostała część przekracza granice dz. nr 250 i zlokalizowana jest na dz. nr 245/22 należącej do Gminy Wolsztyn). Kształt działki regularny, działka jest cz. ogrodzona, komunikacja utwardzona kostką betonową, urządzona zieleń ozdobna. Sieci: elektryczna, gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna. Obiekty z roku 1967, modernizacja w latach 80.

 

Suma oszacowania wynosi 460 000,00 zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 345 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 46 000,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 962 § 1 kpc) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Wolsztynie 95 1090 1607 0000 0001 2096 2555.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Bohaterów Bielnika
Miasto: Wolsztyn
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone